Grzegorz Ziętek
Lekarz stomatolog. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI).
Ekspert ds. implantologii Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, International Congress of Oral Implantologists (ICOI) oraz Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI).

Zdobył tytuł Diplomate PSI, DGOI oraz ICOI. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2000-2005 pracował w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie w Centralnym Ambulatorium Stomatologicznym.

Od 2003 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczno-implantologiczną w Krakowie.  2009 roku ukończył Curriculum Implantologiczne Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, DGOI i ICOI. Przewodniczący Klubu Aktywnego Implantologa Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego w województwie Małopolskim.

Prowadzi szkolenia z zakresu implantologii, technik augmentacyjnych i piezochirurgii na terenie Europy i Azji. Wykładowca krajowy i zagraniczny. Autor kilkudziesięciu publikacji w kraju i zagranicą. Certyfikowany konsultant medyczny BEGO Implant Systems.

Prywatnie mąż i ojciec. Z zamiłowania zajmuje się awiacją i motoryzacją.

Dyplomy i certyfikaty

Umów się