Zuzanna Oruba
Doktor nauk medycznych. Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalizuje się w dziedzinie periodontologii. Jest autorką licznych publikacji naukowych z dziedziny periodontologii oraz wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach, w tym na Kongresach International Association for Dental Research oraz American Academy of Periodontology.

Umów się