W związku z występującym problemem technicznym telefonu stacjonarnego, prosimy o kontakt poprzez numer tel. komórkowego: +48 781 950 616. Przepraszamy za utrudnienia.

Zobacz efekty leczenia

Poznaj efekty wykonywanych zabiegów przez nasz wykwalifikowany zespół. 

Joanna Andrzejewska

Lekarz dentysta

przedpo-04b PO ZABIEGU
przedpo-04a PRZED ZABIEGIEM
Wysoko estetyczne wypełnienia kompozytowe przyszyjkowe.
przedpo-03a PO ZABIEGU
przedpo-03b PRZED ZABIEGIEM
Rekonstrukcja złamanego zeba estetycznym materialem kompozytowym.
przedpo-10b PO ZABIEGU
przedpo-10a PRZED ZABIEGIEM
Podniesienie wysokości zwarciowej materiałem kompozytowym. Korony na implantach, korony i licówki porcelanowe e-max.

Natalia Banduła-Biela

Lekarz dentysta

przedpo_03b PO ZABIEGU
przedpo_03a PRZED ZABIEGIEM
Wysoko estetyczne wypełnienia kompozytowe.
przedpo_emax_01b PO ZABIEGU
przedpo_emax_01a PRZED ZABIEGIEM
Wysoko estetyczne korony pełnoceramiczne e.max.
przedpo_bonding_03b PO ZABIEGU
przedpo_bonding_03a PRZED ZABIEGIEM
Licówki kompozytowe oraz podniesienie wysokości zwarciowej metodą flow injection przed leczeniem implantologicznym.
nbb_bonding_przedpo_02 PO ZABIEGU
nbb_bonding_przedpo_01 PRZED ZABIEGIEM
Licówki kompozytowe/bonding.
flow_injection_po PO ZABIEGU
flow_injection_przed PRZED ZABIEGIEM
Flow injection.

Karolina Fila

Dyplomowana higienistka
stomatologiczna

przedpo_wz_01b PO ZABIEGU
przedpo_wz_01a PRZED ZABIEGIEM
Wybielenie zębów pakietowe (wykonane metodą gabinetową oraz nakładkową).
przedpo-03b PO ZABIEGU
przedpo-03a PRZED ZABIEGIEM
Zabieg higienizacji - usunięcie kamienia piaskowanie, polerowanie, wygładzanie.
wybielanie_zebow_po PO ZABIEGU
wybielanie_zebow_przed PRZED ZABIEGIEM
Wybielenie zębów pakietowe (wykonane metodą gabinetową oraz nakładkową).
wybielanie_pakietowe_po PO ZABIEGU
wybielanie_pakietowe_przed PRZED ZABIEGIEM
Wybielenie zębów pakietowe (wykonane metodą gabinetową oraz nakładkową).

Pozostałe efekty leczenia

przedpo_bz_01b PO ZABIEGU
przedpo_bz_01a PRZED ZABIEGIEM
Bonding zębów.
przedpo_bzms_01b PO ZABIEGU
przedpo_bzms_01a PRZED ZABIEGIEM
Bonding zębów.
przedpo-01b PO ZABIEGU
przedpo-01a PRZED ZABIEGIEM
Wysoko estetyczne odbudowy wykonane przy użyciu techniki flow-injection.
przedpo_licowki_po PO ZABIEGU
przedpo_licowki_przed PRZED ZABIEGIEM
Licówki porcelanowe e.max, korony porcelanowe e.max, korona cyrkonowa na implancie, korony cyrkonowe.

Opinie na temat naszej kliniki

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: Uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, w jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące; KODAK 2200( stacjonarny) - DECYZJA nr 2/32/2017r. z dnia 16 marca 2017 roku. Jednostka posiada zezwolenie na uruchomienie następujących pracowni: Gabinet Stomatologiczny RTG- DECYZJA nr1/31/2017r. z dnia 16 marca 2017 roku. Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatu - na podstawie wyników stwierdzono że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1m Sv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych. Jednostka podlega kontroli Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 72 - Oddział Higieny Radiacyjnej. Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatów - na podstawie wyników stwierdzono że dawka graniczna promieniowania jonizującym nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych. Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U.2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego )Dz.U.2020 poz 2300), Gabinet Stomatologiczny RTG w/w jednostce jest terenem nadzorowanym. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych Instytut Fizyki Jądrowej Laboratorium Dozymetrii ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków numer ID 4984 w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 6 mSv, personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące "B". Rozporządzenie Rady ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz. 168)- dopuszczalna w narażeniu na promieniowanie jonizujące wynosi: pracownicy: 20mSv/rok; ogół ludności: 1 mSv/rok.

Uwaga: Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska. Gabinet Stomatologiczny RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.