W związku z występującym problemem technicznym telefonu stacjonarnego, prosimy o kontakt poprzez numer tel. komórkowego: +48 781 950 616. Przepraszamy za utrudnienia.

Piezochirurgia

Piezochirurgia jest nową gałęzią chirurgii. Jej początki sięgają początku lat 90-tych. Stanowi ona nowe podejście do sposobu wykonywania zabiegów, przy użyciu urządzenia piezoelektrycznego. 

Piezochirurgia umożliwia wykonywanie zabiegów takich jak:

  • usunięcie zębów (ekstrakcje)
  • zabiegi rekonstrukcji kości (zabiegi augmentacyjne) w sposób delikatny i komfortowy dla pacjenta.

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus lift) wykonany przy użyciu rewolucyjnej techniki opracowanej w naszej klinice (oraz rozwijanej wspólnie z firmą W&H) potrafi zająć w większości przypadków nie więcej niż 20 minut i nie powoduje dolegliwości bólowych i opuchlizny pozabiegowej.

Zalety urządzenia

Urządzenie to najprościej można określić jako ultradźwiękowy nóż do kości. Dzięki wibracjom końcówki roboczej linia cięcia jest cieńsza, praca bardziej precyzyjna, pole zabiegowe jest o wiele mniejsze, a przez to zabiegi są atraumatyczne w porównaniu do użycia tradycyjnych narzędzi rotacyjnych.

Kolejną zaletą tego urządzenia jest komfort pacjenta w trakcie i po zabiegu. Z mojego doświadczenia oraz badań przeprowadzonych na uniwersytecie w Genui wynika, że pacjenci u których wykonano zabieg przy użyciu tego urządzania w ponad 90% przypadków nie skarżą się na ból i obrzęki w trakcie i po zabiegu.

Opinie na temat naszej kliniki

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: Uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, w jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące; KODAK 2200( stacjonarny) - DECYZJA nr 2/32/2017r. z dnia 16 marca 2017 roku. Jednostka posiada zezwolenie na uruchomienie następujących pracowni: Gabinet Stomatologiczny RTG- DECYZJA nr1/31/2017r. z dnia 16 marca 2017 roku. Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatu - na podstawie wyników stwierdzono że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1m Sv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych. Jednostka podlega kontroli Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 72 - Oddział Higieny Radiacyjnej. Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatów - na podstawie wyników stwierdzono że dawka graniczna promieniowania jonizującym nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych. Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U.2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego )Dz.U.2020 poz 2300), Gabinet Stomatologiczny RTG w/w jednostce jest terenem nadzorowanym. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych Instytut Fizyki Jądrowej Laboratorium Dozymetrii ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków numer ID 4984 w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 6 mSv, personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące "B". Rozporządzenie Rady ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz. 168)- dopuszczalna w narażeniu na promieniowanie jonizujące wynosi: pracownicy: 20mSv/rok; ogół ludności: 1 mSv/rok.

Uwaga: Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska. Gabinet Stomatologiczny RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.