W związku z występującym problemem technicznym telefonu stacjonarnego, prosimy o kontakt poprzez numer tel. komórkowego: +48 781 950 616. Przepraszamy za utrudnienia.

Protetyka

Jej celem nadrzędnym jest przywrócenie prawidłowych funkcji żucia poprzez uzupełnienie braków w uzębieniu. Jeśli braki pozostaną, będą stanowiły źródło uciążliwych dolegliwości wpływających na komfort i jakość naszego życia, w skrajnych przypadkach doprowadzając sąsiednie zęby do ich rozchwiania, przemieszczania się, a nawet utraty”. Płynący czas nierzadko odciska piętno na kształcie i jakości naszych zębów. Braki w uzębieniu, złamania, starcie, bądź nie satysfakcjonująca estetyka to najczęstsze sytuacje które wymagają interwencji”. Nasza stomatologia oferuje bogaty wachlarz możliwości przywracania i poprawiania uśmiechu, ze szczególnym uwzględnieniem walorów estetycznych. 

Nowoczesne metody rozwiązań stosowane w Ziętek Clinic

 • korony pełnoceramiczne (porcelanowe),
 • korony porcelanowe na podbudowie z cyrkonu,
 • korony i mosty porcelanowe na podbudowie z cyrkonu, złota, tytanu lub stali bezniklowej,
 • korony i mosty akrylowe jako uzupełnienia tymczasowe,
 • licówki ceramiczne – nakładki na zęby (możliwość odbudowy pięknego uśmiechu)
 • korony porcelanowe na implantach,
 • protezy szkieletowe na zatrzaskach, zasuwach, na teleskopach,
 • protezy na implantach,
  protezy akrylowe częściowe i całkowite,
 • wykonywanie prac protetycznych w systemie skanowania komputerowego przy użyciu frezarek, numerycznych (system CAD/CAM).

Wskazania do zabiegu

Z zastosowaniem uzupełnień protetycznych stałych:

 • odbudowa zniszczonych zębów przez próchnicę lub w wyniku urazu
 • uzupełnienie pojedynczych braków zębowych (odbudowa protetyczna na implantach)
 • uzupełnienie braków zębowych w wyniku braku zawiązków zębowych
 • poprawa komfortu życia pacjentów użytkujących protezy ruchome

Z zastosowaniem uzupełnień protetycznych ruchomych:

 • uzupełnienie większej liczby brakujących zębów.
 • uzupełnienie brakujących zębów u pacjentów których wykonanie uzupełnień stałych nie jest możliwe.

Opinie na temat naszej kliniki

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: Uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, w jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące; KODAK 2200( stacjonarny) - DECYZJA nr 2/32/2017r. z dnia 16 marca 2017 roku. Jednostka posiada zezwolenie na uruchomienie następujących pracowni: Gabinet Stomatologiczny RTG- DECYZJA nr1/31/2017r. z dnia 16 marca 2017 roku. Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatu - na podstawie wyników stwierdzono że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1m Sv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych. Jednostka podlega kontroli Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 72 - Oddział Higieny Radiacyjnej. Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatów - na podstawie wyników stwierdzono że dawka graniczna promieniowania jonizującym nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych. Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U.2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego )Dz.U.2020 poz 2300), Gabinet Stomatologiczny RTG w/w jednostce jest terenem nadzorowanym. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych Instytut Fizyki Jądrowej Laboratorium Dozymetrii ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków numer ID 4984 w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 6 mSv, personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące "B". Rozporządzenie Rady ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz. 168)- dopuszczalna w narażeniu na promieniowanie jonizujące wynosi: pracownicy: 20mSv/rok; ogół ludności: 1 mSv/rok.

Uwaga: Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska. Gabinet Stomatologiczny RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.