Protetyka

Jej celem nadrzędnym jest przywrócenie prawidłowych funkcji żucia poprzez uzupełnienie braków w uzębieniu. Jeśli braki pozostaną, będą stanowiły źródło uciążliwych dolegliwości wpływających na komfort i jakość naszego życia, w skrajnych przypadkach doprowadzając sąsiednie zęby do ich rozchwiania, przemieszczania się, a nawet utraty”. Płynący czas nierzadko odciska piętno na kształcie i jakości naszych zębów. Braki w uzębieniu, złamania, starcie, bądź nie satysfakcjonująca estetyka to najczęstsze sytuacje które wymagają interwencji”. Nasza stomatologia oferuje bogaty wachlarz możliwości przywracania i poprawiania uśmiechu, ze szczególnym uwzględnieniem walorów estetycznych. 

Nowoczesne metody rozwiązań stosowane w Ziętek Clinic

 • korony pełnoceramiczne (porcelanowe),
 • korony porcelanowe na podbudowie z cyrkonu,
 • korony i mosty porcelanowe na podbudowie z cyrkonu, złota, tytanu lub stali bezniklowej,
 • korony i mosty akrylowe jako uzupełnienia tymczasowe,
 • licówki ceramiczne – nakładki na zęby (możliwość odbudowy pięknego uśmiechu)
 • korony porcelanowe na implantach,
 • protezy szkieletowe na zatrzaskach, zasuwach, na teleskopach,
 • protezy na implantach,
  protezy akrylowe częściowe i całkowite,
 • wykonywanie prac protetycznych w systemie skanowania komputerowego przy użyciu frezarek, numerycznych (system CAD/CAM).

Wskazania do zabiegu

Z zastosowaniem uzupełnień protetycznych stałych:

 • odbudowa zniszczonych zębów przez próchnicę lub w wyniku urazu
 • uzupełnienie pojedynczych braków zębowych (odbudowa protetyczna na implantach)
 • uzupełnienie braków zębowych w wyniku braku zawiązków zębowych
 • poprawa komfortu życia pacjentów użytkujących protezy ruchome

Z zastosowaniem uzupełnień protetycznych ruchomych:

 • uzupełnienie większej liczby brakujących zębów.
 • uzupełnienie brakujących zębów u pacjentów których wykonanie uzupełnień stałych nie jest możliwe.

Opinie na temat naszej kliniki