W związku z występującym problemem technicznym telefonu stacjonarnego, prosimy o kontakt poprzez numer tel. komórkowego: +48 781 950 616. Przepraszamy za utrudnienia.

Periodontologia

Periodontologia to dziedzina stomatologii zajmująca się profilaktyką i leczeniem chorób przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej. 

Leczenie periodontologiczne

Celem zabiegów periodontologicznych jest likwidacja stanu zapalnego oraz odbudowa tkanek utraconych w przebiegu choroby przyzębia. Leczenie periodontologiczne wymaga często interwencji chirurgicznej (mikrochirurgia periodontologiczna). Tkanki przyzębia są niezwykle delikatne, dlatego wszelkie zabiegi wykonywane w ich zakresie musi charakteryzować niezwykła precyzja i dokładność. Leczenie recesji dziąsła, zmiana jego linii, lub pogrubienie to jedne z wielu usług jakie możemy Państwu zaoferować. 

Wskazania do zabiegu

Bywa ze dziąsło i kość chorują wokół jednego zęba, grupy zębów, bądź obejmują całe uzębienie pacjenta. Obserwujemy wówczas krwawienie dziąseł, odsłonięcie i ból szyjek zębowych, nieprzyjemny zapach z ust, rozchwianie zębów, a nawet ich utratę. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, jednak czynnikiem najważniejszym jest bakteryjna płytka nazębna (obecna na powierzchniach zębów, błonie śluzowej dziąseł, uzupełnieniach protetycznych i jamie ustnej), która wraz z upływem czasu ulega mineralizacji, zamieniając się w kamień nazębny będący środowiskiem rozwoju bakterii. Sytuacje może pogorszyć źle założone wypełnienie, nieprawidłowe uzupełnienie protetyczne (bądź tez jego brak), próchnica oraz nieskuteczne jej leczenie. 

Opinie na temat naszej kliniki

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: Uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, w jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące; KODAK 2200( stacjonarny) - DECYZJA nr 2/32/2017r. z dnia 16 marca 2017 roku. Jednostka posiada zezwolenie na uruchomienie następujących pracowni: Gabinet Stomatologiczny RTG- DECYZJA nr1/31/2017r. z dnia 16 marca 2017 roku. Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatu - na podstawie wyników stwierdzono że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1m Sv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych. Jednostka podlega kontroli Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 72 - Oddział Higieny Radiacyjnej. Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatów - na podstawie wyników stwierdzono że dawka graniczna promieniowania jonizującym nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych. Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U.2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego )Dz.U.2020 poz 2300), Gabinet Stomatologiczny RTG w/w jednostce jest terenem nadzorowanym. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych Instytut Fizyki Jądrowej Laboratorium Dozymetrii ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków numer ID 4984 w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 6 mSv, personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące "B". Rozporządzenie Rady ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz. 168)- dopuszczalna w narażeniu na promieniowanie jonizujące wynosi: pracownicy: 20mSv/rok; ogół ludności: 1 mSv/rok.

Uwaga: Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska. Gabinet Stomatologiczny RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.