W związku z występującym problemem technicznym telefonu stacjonarnego, prosimy o kontakt poprzez numer tel. komórkowego: +48 781 950 616. Przepraszamy za utrudnienia.

Kilka słów o nas

Naszą misją jest zapewnienie leczenia na najwyższym poziomie. Celem jest spełnienie wymagań estetycznych i funkcjonalna rehabilitacja naszych pacjentów.
Aby to było możliwe ciągle podnosimy nasze kwalifikacje i umiejętności. Dokonujemy tego poprzez uczestnictwo w kongresach i kursach zarówno międzynarodowych jak i krajowych. Organizujemy konferencje i kursy podnoszące kwalifikacje, zarówno lekarzy jak i higienistek. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu interdyscyplinarne leczenie w zakresie implantologii, protetyki, endodoncji, priodontologii, ortodoncji i z zakresu stomatologii estetycznej.

Chcąc zapewnić wysoki poziom usług nasza klinika została wyposażona w sprzęt i materiały, spełniające wszelkie normy.

Zapraszam do Ziętek Clinic, miejsca które powstało z myślą o najbardziej wymagających pacjentach, ceniących czas, profesjonalizm i kompleksowość leczenia.

Jako ekspert do spraw implantologii według Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), Niemieckiego (DGOI) oraz Międzynarodowego (ICOI), gwarantuję leczenie na światowym poziomie.

W skład zespołu wchodzą pasjonaci z różnych dziedzin stomatologii, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje podczas kongresów i kursów, zarówno jako ich uczestnicy jak i wykładowcy oraz autorzy publikacji.

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniami naukowymi, międzynarodowymi wykładowcami, uniwersytetami i producentami, prowadzimy badania i dydaktykę z zakresu najnowszych trendów w implantologii i stomatologii.

Grzegorz Ziętek

Nowoczesne technologie

Aby zapewnić Państwu wysoki standard i zaawansowane procedury leczenia, ZIĘTEK CLINIC została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt stomatologiczny. Dla zapewnienia dokładnej i bezpiecznej diagnostyki przed zabiegowej zdjęcia wykonujemy na pantomograficznym, rentgenowskim aparacie cyfrowym. Pracujemy na zaawansowanych technologicznie cyfrowych fotelach stomatologicznych. Nad bezpieczeństwem Państwa zdrowia czuwa najnowszy sprzęt do sterylizacji gdzie cały jej proces jest komputerowo kontrolowany. Mówiąc o nowoczesnych technologiach nie sposób nie wspomnieć o technikach leczenia, które również uległy aktualizacji. Leczenie endodontyczne, periodontologiczne i chirurgiczne w naszej klinice, w większości przypadków, odbywa się pod mikroskopem. Piezochirurgia należy do kolejnej nowoczesnej procedury terapeutycznej. Jest to najmniej inwazyjna technika zabiegowa wykorzystująca mikrowibracje. Dzięki niej zabieg jest krótki i bezbolesny, a pacjent pozbawiony jest obrzęków, zarówno w trakcie jak i po zabiegu. 

Poznaj nasz zespół

Nasz zespół tworzą prawdziwi pasjonaci różnych dziedzin stomatologii, dbający o stałe podnoszenie kwalifikacji.

Dzięki doświadczeniu, a także zdobytej wiedzy na kongresach oraz kursach, wykonujemy zabiegi przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, zapewniając profesjonalizm oraz kompleksowość leczenia.

Jako prawdziwi profesjonaliści zapewniamy leczenie na światowym poziomie, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać zadowalające efekty u nawet najbardziej wymagających pacjentów.

Lekarze

Grzegorz Ziętek

Lekarz stomatolog

CHIRURGIA, IMPLANTOLOGIA,
IMPLANTOPROTETYKA

Poniedziałek
8:30 – 17:00
Wtorek8:30 - 15:00
Środa8:30 - 13:00
Czwartek8:30 - 15:00
Piątek8:30 - 15:00

Jan Harasiewicz

Lekarz dentysta

CHIRURGIA,
MEDYCYNA ESTETYCZNA

Poniedziałek
-
Wtorek-
Środa-
Czwartek15:00 - 20:00
Piątek-

Józef Listwan

Lekarz dentysta

SPECJALISTA
PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

Poniedziałek
8:30 - 14:00
Wtorek-
Środa8:30 - 20:00
Czwartek14:30 - 20:00
Piątek-

Anna Michniak

Lekarz dentysta
Specjalista periodontolog

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA,
PERIODONTOLOGIA,
CHOROBY BŁON ŚLUZOWYCH

Poniedziałek
-
Wtorek-
Środa10:00 - 19:00
Czwartek-
Piątek-

Joanna Andrzejewska

Lekarz dentysta

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I ESTETYCZNA, 
PROTETYKA

Poniedziałek
12:00 - 20:00
Wtorek9:00 - 16:00
Środa14:00 - 20:00
Czwartek11:00 - 20:00
Piątek9:00 - 15:00

Natalia Banduła-Biela

Lekarz dentysta

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I ESTETYCZNA, 
ENDODONCJA MIKROSKOPOWA,
PROTETYKA

Poniedziałek
8:30 - 14:00
Wtorek12:00 - 20:00
Środa8:30 - 18:30
Czwartek8:30 - 14:00
Piątek8:30 - 14:00

Justyna Maciejczyk

Lekarz dentysta

Poniedziałek
-
Wtorek8:30 - 13:30
Środa14:30 - 20:00
Czwartek-
Piątek-

Asystentki i higienistki

Joanna Gralak

Asystentka stomatologiczna

Anna Kashyrskaya

Asystentka stomatologiczna

Paulina Kusio

Dyplomowana higienistka stomatologiczna

Aleksandra Kolosovska

Dyplomowana higienistka stomatologiczna

Barbara Dłubacz

Dyplomowana higienistka stomatologiczna

Paula Kapera-Adamczyk

Dyplomowana higienistka stomatologiczna

Karolina Fila

Dyplomowana higienistka stomatologiczna

Administracja i recepcjonistki

Karolina Fila

Manager

Wiktoria Dąbrowska

Recepcjonistka

Klaudia Fila

Recepcjonistka

Opinie na temat naszej kliniki

Wirtualny spacer

Galeria

Współpraca

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: Uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, w jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące; KODAK 2200( stacjonarny) - DECYZJA nr 2/32/2017r. z dnia 16 marca 2017 roku. Jednostka posiada zezwolenie na uruchomienie następujących pracowni: Gabinet Stomatologiczny RTG- DECYZJA nr1/31/2017r. z dnia 16 marca 2017 roku. Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatu - na podstawie wyników stwierdzono że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1m Sv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych. Jednostka podlega kontroli Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 72 - Oddział Higieny Radiacyjnej. Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatów - na podstawie wyników stwierdzono że dawka graniczna promieniowania jonizującym nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych. Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U.2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego )Dz.U.2020 poz 2300), Gabinet Stomatologiczny RTG w/w jednostce jest terenem nadzorowanym. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych Instytut Fizyki Jądrowej Laboratorium Dozymetrii ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków numer ID 4984 w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 6 mSv, personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące "B". Rozporządzenie Rady ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz. 168)- dopuszczalna w narażeniu na promieniowanie jonizujące wynosi: pracownicy: 20mSv/rok; ogół ludności: 1 mSv/rok.

Uwaga: Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska. Gabinet Stomatologiczny RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.