Implanty zębów

Implantologia ma niezwykle szerokie zastosowanie w stomatologii oraz stomatologii estetycznej. Rozwój implantologii podąża wielotorowo, z jednej strony rozwijają się techniki augmentacyjne (rekonstrukcji) kości i tkanek miękkich, pozwalające na leczenie implantologiczne coraz cięższych przypadków. Z drugiej strony ciągłemu rozwojowi ulegają procedury i instrumentarium, dzięki czemu zabiegi, podczas których wszczepiane są implanty, należą do mało inwazyjnych, delikatnych i dobrze tolerowanych przez pacjentów.

W centrum stomatologii ZIĘTEK CLINIC w Krakowie, dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz stosowaniu najnowszych procedur, czas niezbędny na wszczepienie implantu w jamie ustnej może wynieść – między 15 a 20 minut. Sam zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i jest mniej inwazyjny niż usunięcie zęba.

Co to są implanty

Badania oraz udoskonalenia, jakim ulegają implanty zębów spowodowały, że stały się one godną alternatywą dla utraconego własnego uzębienia. Będąc kilkunastomilimetrowym tytanowym wkrętem, implant jest trwałym i najbardziej zgodnym z naturą uzupełnieniem protetycznym. Implanty stomatologiczne są tylko protezą korzenia zęba i dopiero po wkręceniu do środka implantu zębowego łącznika i osadzeniu korony stanowią one ząb. Mogą one być stosowane w przypadku braku pojedynczego zęba, kilku lub nawet przy całkowitej utracie uzębienia.

Implanty jako metoda leczenia

W przypadku braków między zębowych implanty powinny być traktowane jako metoda leczenia z wyboru. Dzięki zastosowaniu implantów zębowych unikamy zeszlifowania tkanek twardych zębów sąsiadujących z ubytkiem.

Implanty zębów

Implanty zębowe są zastępstwem korzeni zębowych. W swojej znacznej większości wykonane są z tytanu (istnieją również implanty cyrkonowe), który jest najlepiej tolerowanym metalem przez nasze ciało. Organizm ludzki traktuje tytan jak „swoją własną tkankę”. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu powierzchni implantu ulega on łatwemu zespoleniu (osteointegracji) z kością szczęki i żuchwy. Po wszczepieniu implantów należy dbać o higienę jamy ustnej, ponieważ implanty i zamontowane na nich korony, mówiąc w dużym uproszczeniu, są jak naturalne zęby.

Sposób przygotowania powierzchni implantu ma istotny wpływ na wyżej wspomniany proces osteointegracji. Wyróżniamy kilka rodzajów powierzchni implantów z których najwyższy współczynnik powodzenia leczenia implantologicznego ma powierzchnia piaskowana i wytrawiana na gorąco. Dotyczy to zwłaszcza obszarów, gdzie tkanka kostna była odbudowywana. W powierzchnie tego rodzaju wyposażone są w znacznej większości implanty klasy premium.

Implanty są uzupełnieniem protetycznym zastępującym korzeń zęba, na którym można odbudować pojedynczy ząb. W przypadku braku wielu zębów, implanty stanowić mogą podbudowę pod większą konstrukcję protetyczną.

Skuteczność leczenia

Najlepsze implanty klasy premium (BEGO Implant Systems/ Sweden & Martina) zapewniają 99% powodzenia chirurgicznego etapu leczenia (chirurgia stomatologiczna), a w przypadku nie zintegrowania się implantu z kością, producent pokrywa koszty drugiego zabiegu implantacji.

Ponad 1000 wszczepionych implantów

Doświadczenie w dziedzinie implantologii odgrywa ogromną rolę. Jest wyznacznikiem jakości i gwarancją sukcesu leczenia. Do dnia dzisiejszego gabinet stomatologiczny Ziętek Clinic z Krakowa wszczepił ponad 1000 implantów, które trwale poprawiły komfort i jakość życia naszych Pacjentów. 

Zalety implantów

Uzupełnienia protetyczne na implantach posiadają szereg zalet, dokładnie przedstawionych poniżej.

  • Implanty są najbardziej zaawansowaną formą leczenia stomatologicznego, przywracają estetykę twarzy (stomatologia estetyczna) i funkcję żucia. Dzięki implantom jesteśmy w stanie odzyskać własny, naturalny uśmiech. W przypadku pacjentów z rozległymi brakami, lub całkowitym brakiem uzębienia, wszczepy poprawiają komfort życia, poprzez eliminację ruchomości protez (wspartych właśnie na implantach).
  • W przypadku braku pojedynczych zębów, wszczepiony implant pozwala na pełną rehabilitację estetyczną i funkcjonalną. Zastępuje on korzeń brakującego zęba, a uzupełniona w ten sposób kość jest podparciem dla warg i policzków. Profil twarzy staje się pełniejszy, wygładzone zostają zmarszczki. Twarz staje się widocznie odmłodzona.
  • Dzięki implantom, unika się szlifowania twardych tkanek zdrowych zębów (sąsiadujących z ich brakiem) co powoduje ich nieodwracalne uszkodzenie. Pozostawienie nieuzupełnionego miejsca po usuniętym zębie powoduje zanik tkanki kostnej. Każdy, nawet pojedynczy brak zęba należy jak najszybciej odbudować, by nie dopuścić do nieodwracalnych zmian w układzie zębowo-kostnym.

Opinie na temat naszej kliniki